บริการรถรับจ้างแพร่

จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยม ห่างจากกรุงเทพมหานคร 547 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 6,538.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,086,624 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 อำ เภอ ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ถั่วเหลือง ยาสูบ มันสำปะหลังและไม้ผลต่างๆ เช่น สัมเขียวหวาน ลำไย มะขามหวาน

คำขวัญเมืองแพร่ หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

บริการรถรับจ้างขนย้าย ขนของ จังหวัดแพร่และทั่วประเทศ ไม่ว่าจะย้ายบ้าน ย้ายห้อง ย้ายคอนโด สำนักงาน ออฟฟิศ งานก่อสร้าง ย้ายร้าน ย้ายบูธสินค้า ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะขนย้าย หรือส่งสินค้าทางเรายินดีให้บริการ งานไฟฟ้า อะไหล่เครื่องจักร สินค้าตามห้าง งานโรงแรม ส่งโรงงาน งานเฟอร์นิเจอร์ ให้บริการด้วยมืออาชีพมากกว่า 10 ปี มีรถให้บริการทั่วประเทศ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง งานเล็ก งานใหญ่ คิดถึงเรา (คุณฉัตรชัย) 095-4463316 ตลอด 24 ชั่วโมง ราคากันเอง

ย้ายที่พัก

ย้ายที่พัก

บริการลูกค้าด้วยรถ4ล้อย้ายที่พักจากเชียงใหม่ปลายทางแพร่

View

เกร็ดความรู้แนะนำก่อนใช้บริการรถรับจ้าง

วันและเวลาที่สะดวกในการขนย้ายของ ระบุต้นทางและปลายทางที่ขนย้ายของ ปริมาณของที่จะขนย้าย ติดต่อหาเราที่หมายเลขโทรศัพท์ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316 โดยแจ้งวัน เวลาที่ต้องการค่ะ

เรายินดีพร้อมให้บริการค่ะ

มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316