ข่าวสารและกิจกรรม

Uber ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “การกำกับดูแลแอพพลิเคชั่นรถแท็กซี่และ Ride-sourcing” จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

Uber ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “การกำกับดูแลแอพพลิเคชั่นรถแท็กซี่และ Ride-sourcing” จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

คุณศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการ Uber ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความชื่นชมรัฐบาลไทย กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกที่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ และได้มีแนวทางในการหาทางออกโดยการริเริ่มการศึกษาขึ้นมา และขอขอบคุณทีดีอาร์ไอที่ได้ทำการศึกษา ซึ่ง Uber เห็นชอบในข้อเสนอแนะของ TDRI ในการลดขั้นตอนและความยุ่งยากของกฎระเบียบเกี่ยวกับรถยนต์สาธารณะที่เป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น และเพิ่มข้อกฎหมายที่รับรองสถานะของรถยนต์ร่วมเดินทาง

Uber ยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานกับภาครัฐและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการศึกษานี้เป็นจุดเริ่มที่ทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบายรองรับการกำกับดูแลบริการร่วมเดินทางในเร็ววันนี้ ทั้งนี้ Uber หวังว่ารัฐบาลจะออกกฏหมายที่สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมการเดินทางและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยและสังคมโดยรวมได้อย่างแท้จริง

ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายขนส่งและโลจิสติสก์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และนางสาวศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการ Uber ประจำประเทศไทย ในงานสัมมนา "การกำกับดูแลแอพพลิเคชั่นรถแท็กซี่และ Ride-sourcing" จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ท

 Uber เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2557 โดยพื้นที่ให้บริการในปัจจุบันครอบคลุมกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย พัทยา ชลบุรี และขอนแก่น พันธกิจหลักของ Uber คือการนำระบบการเดินทางที่เชื่อถือได้ไปทุกที่ เพื่อทุกคน เราเริ่มธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2553 ในสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ปัญหาธรรมดาอันหนึ่ง คุณจะเดินทางด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวได้อย่างไร เจ็ดปีผ่านไปกับอีกห้าพันล้านทริปเดินทาง เรามุ่งหน้าไปสู่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม: ลดปัญหาการจราจรและมลภาวะในเมืองต่างๆ ที่เราให้บริการพาผู้คนเดินทางไปที่ต่างๆ ได้โดยใช้รถน้อยลง ขณะนี้ Uber ให้บริการมากกว่า 600 เมือง ใน 78 ประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมขนส่งทางบก
ที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/2772336


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316