ข่าวสารและกิจกรรม

4-11 มีนาคม 61 เลี่ยง ! ถ.แจ้งวัฒนะ มสธ. มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง

4-11 มีนาคม 61 เลี่ยง ! ถ.แจ้งวัฒนะ มสธ. มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง

วันนี้ 5 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 2 ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2561

วันนี้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยาลัยราชภัฎพระนคร รวม 5,072 คน

 

แหล่งข่าว :http://www.fm91bkk.com/4-11-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-61-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%96-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316