ข่าวสารและกิจกรรม

ตำรวจโยนกรมขนส่งฯเคลียร์ปมห้ามนั่งท้ายกระบะ

ตำรวจโยนกรมขนส่งฯเคลียร์ปมห้ามนั่งท้ายกระบะ

พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยกับ สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีประเด็นมาตรการห้ามประชาชนนั่งท้ายรถกระบะ ว่า ในช่วงที่มีการประชาสัมพันธ์ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุลดลงได้กว่า 5% และขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจว่า เรื่องของประเภทการใช้รถกระบะนั้น เดิมเคยให้ใช้บรรทุกและนั่งได้เป็นระยะเวลานาน จนกระทั่ง เมื่อปี 2557 มีพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับล่าสุดออกมา ว่าหากผู้ใดจะนำรถไปใช้ในลักษณะบรรทุกผู้โดยสารต้องทำตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าวออกมา แต่เมื่อมีประชาชนมาร้องทุกข์ว่า เกิดปัญหาเนื่องจากมีรถอยู่เพียงคันเดียว มีพื้นที่ว่างด้านหลังจึงเข้าใจว่าสามารถนั่งได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ส่งเรื่องไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้พิจารณาว่าจะออกหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขใดมารองรับกรณีดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ต้องใช้ระยะเวลา และเรื่องนี้ยังไม่มีข้อยุติ ยังมีขั้นตอนในการดำเนินงาน จึงมีการอนุโลมให้ประชาชนสามารถนั่งท้ายรถกระบะได้ ในขณะที่การพิจารณายังไม่เสร็จสิ้น

ส่วนแนวทางการแก้ไข จะต้องแยกลักษณะการใช้งานให้ชัดเจน อาทิ ลักษณะการใช้งาน หากจะนำรถไปบรรทุกผู้โดยสารต้องมีการปรับปรุง โดยมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ติดตั้งที่นั่งแบบมีพนักพิงในกระบะ มีหลังคาหรือที่จับยึด ซึ่งทั้งหมดต้องดูความปลอดภัยและข้อกฏหมายเป็นหลักด้วย

ขณะที่ กระแสการขอให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวนั้น ก็ขึ้นอยู่กับกรมการขนส่งทางบก ผู้รับผิดชอบโดยตรงที่จะเป็นผู้พิจารณา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเพียงผู้ปฏิบัติและบังคับใช้ตามกฏหมายเท่านั้น


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316