ข่าวสารและกิจกรรม

ค่าฝุ่นละอองเชียงใหม่ ติด Top 10 ของโลก!!

ค่าฝุ่นละอองเชียงใหม่ ติด Top 10 ของโลก!!

รายงานคุณภาพอากาศทั่วโลก ระบุว่าประเทศไทยมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 169 มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แอพพลิเคชั่น Air Quality รายงานคุณภาพอากาศทั่วโลก เผยข้อมูล 10 ประเทศทั่วโลก ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โดยประเทศไทยมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่อันดับหนึ่ง คือ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย รองลงมา คือ บังกลาเทศ, มองโกเลีย, เมืองเดลี ประเทศอินเดีย, เนปาล, ไนจีเรีย, เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย, จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา และอัฟกานิสถาน
 
ในขณะที่รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตลอดสัปดาห์นี้ มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในระยะนี้หากมองจากตัวเมืองเชียงใหม่ออกไปยังดอยสุเทพ จะพบว่ามีหมอกควันหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์

มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316