ข่าวสารและกิจกรรม

คนเชียงใหม่รวย ถอยรถป้ายแดงเดือนละเกือบหมื่นคัน

คนเชียงใหม่รวย ถอยรถป้ายแดงเดือนละเกือบหมื่นคัน

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงสถิติรถจดทะเบียนใหม่ป้ายแดง เฉพาะเดือนมกราคม2561 ว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 268,989 คัน โดยรถจักรยานยนต์มีสถิติการจดทะเบียนใหม่สูงที่สุด จำนวน 167,039 คัน รองลงมาคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 63,646 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 24,117 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,129 คัน รถโดยสารประจำทางจดทะเบียนใหม่จำนวน 939 คัน รถโดยสารไม่ประจำทางจดทะเบียนใหม่จำนวน 724 คัน ส่วนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,731 คัน 

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ เผยตัวเลขสถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคมรวมทั้งสิ้น 9,569 คัน โดยเป็น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนจำนวน 2,880 คัน, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 1,165 คัน, รถจักรยานยนต์ 5,433 คัน นอกนั้นเป็นรถโดยสารและรถบรรทุก
จากจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) มีจำนวนทั้งสิ้น 38,428,304 คัน

กรมการขนส่งทางบกกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถหากมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ข้อมูล : กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง

 


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316