ข่าวสารและกิจกรรม

ขนส่ง รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ตรวจจับความเร็วรถเกินก.ม.กำหนด

ขนส่ง รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ตรวจจับความเร็วรถเกินก.ม.กำหนด

ขนส่งทางบก รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงสงกรานต์ เข้มงวดตรวจความพร้อมรถโดยสาร-พนักงาน ตรวจจับความเร็วรถเกินกฎหมายกำหนด พร้อม ตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลัก 11 จังหวัด จำนวน 14 แห่ง... วันที่ 30 มี.ค.59 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ภายใต้แนวคิด "Drive Safe Be Safe อุบัติเหตุลดได้ แค่ไม่ขับเร็ว" เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์กำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัย ควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พร้อมกันนี้ ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 12 ราย ซึ่งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ด้าน นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์นี้ มีมาตรการเข้มงวดในการควบคุม กำกับ และดูแลความปลอดภัยทั้งสภาพตัวรถ ความพร้อมของพนักงานขับรถ และพฤติกรรมการขับรถบนท้องถนน โดยดำเนินงานตามแนวคิด "Drive Safe, Be Safe อุบัติเหตุลดได้ แค่ไม่ขับเร็ว" จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนด ด้วยกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้ความเร็ว และการกำกับดูแลพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถผ่านระบบ GPS แบบ Real-time ซึ่งรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้เริ่มติดตั้งไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2559 ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” หากพบพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ หรือมีการกระทำผิดกฎหมาย กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาลงโทษพนักงานขับรถ รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งยังมีความผิดและต้องมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและความพร้อมของพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจความพร้อมบนถนนสายหลัก 11 จังหวัด จำนวน 14 แห่งอย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาล ได้แก่ กำแพงเพชร ลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และระยอง ขณะเดียวกัน พร้อมเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถสาธารณะตลอดเวลาขณะเดินทางโดยก่อนออกเดินทางจากสถานีต้นทาง หรือจุดพักรถ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกเดินทางเสมอ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว กรมการขนส่งทางบกได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนเดินทาง ซึ่งสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง หรือนำรถเข้าใช้บริการตรวจความพร้อมฟรี กับหน่วยงานภาคเอกชนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ที่ร่วมโครงการ "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" กับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเริ่มให้บริการ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 และสำหรับในช่วง 7 วันของการเดินทาง ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2559 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ยังได้สนับสนุนงบประมาณ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน บนถนนสายหลักทั่วประเทศ จำนวน 189 จุด นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าใช้บริการพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ณ เต็นท์อำนวยความสะดวกและตรวจความพร้อมของกรมการขนส่งทางบกที่มีสัญลักษณ์ "กรมการขนส่งทางบก Everyday for Everyone" ทุกๆ วัน เพื่อทุกคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316