ข่าวสารและกิจกรรม

ขนส่งทางบก คุมเข้มสถานที่ตรวจ ตรอ.ใช้ระบบไอทีป้องกันการปลอมเอกสาร

ขนส่งทางบก คุมเข้มสถานที่ตรวจ ตรอ.ใช้ระบบไอทีป้องกันการปลอมเอกสาร

ขนส่งทางบกเตรียมใช้ระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงผลตรวจสภาพรถออนไลน์ทั่วประเทศ ต่อภาษีรถได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถ คาดพร้อมให้บริการภายใน ก.ค.59 นี้ ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารการตรวจสภาพรถจาก ตรอ.

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการปลอมแปลงใบรับรองจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของรถ ขนส่งทางบกได้เตรียมนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาเชื่อมโยงผลการตรวจสภาพรถจาก ตรอ. แบบออนไลน์ โดยจะส่งข้อมูลตรงมายังกรมการขนส่งทางบกทันทีที่ทำการตรวจสภาพรถแต่ละคันเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าของรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปี สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ทันทีหลังผ่านการตรวจสภาพรถจาก ตรอ. โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองการตรวจสภาพอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการได้โดยสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ปัจจุบันมี ตรอ.ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ จำนวน 2,226 แห่ง เป็นสถานตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวน 1,934 แห่ง สถานตรวจสภาพเฉพาะรถจักรยานยนต์ จำนวน 231 แห่ง และสถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 61 แห่ง เพื่อให้บริการรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีรถประจำปี ได้แก่ รถเก๋ง รถปิกอัพ รถตู้ที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปีขึ้นไป และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่อนุญาตให้ตรวจกับ ตรอ. โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกมีมาตรการกำกับดูแลการดำเนินงานของ ตรอ.อย่างเข้มงวด และเพื่อเป็นการยกระดับ ตรอ.ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

สำหรับ ตรอ.ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสารสนเทศ โดยสามารถเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลการตรวจสภาพรถจากเครื่องทดสอบห้ามล้อ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ เครื่องวัดระดับเสียง และเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เพื่อบันทึกข้อมูลและภาพการตรวจสภาพรถ และรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านโปรแกรมรายงานผล ซึ่งจะส่งข้อมูลตรงมายังกรมการขนส่งทางบกทันที พร้อมทั้งต้องติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบการทำงานของ ตรอ.ทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ เจ้าของรถหรือประชาชนที่พบเห็นพบว่า ตรอ.ใดมีพฤติกรรมทุจริตหลอกลวงประชาชน ไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบตามขั้นตอน ให้การรับรองการตรวจสภาพไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือให้การรับรองการตรวจสภาพโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง แจ้งข้อมูลที่สายด่วน 1584 หรือส่วนสถานตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ โทรศัพท์ 0-2271-8612-4 โดยกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการลงโทษ ตรอ.ที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด อาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตการเป็น ตรอ.ทันที เพื่อรักษามาตรฐาน ตรอ. และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยของประชาชน.


อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/639967


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316