ข่าวสารและกิจกรรม

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 14 มี.ค.61

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 14 มี.ค.61

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 14 มี.ค.61 ณ เวลา 9.00 น. ดังนี้

1. ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชม. มีค่าระหว่าง 53-104 ไมโครกรัม/ลบ. ม.อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (120 มคก./ลบ.ม.) ทุกสถานี ปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดตรวจวัดได้ที่บริเวณ ต.แม่ปะ อ. แม่สอด จ.ตาก
2. สาเหตุของหมอกควัน เกิดจากไฟป่าเนื่องจากการลักลอบเผา เพื่อหาของป่า และล่าสัตว์

3. กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ มีอากาศร้อน และฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศปิด ลักษณะเช่นนี้หากเกิดการเผาในพื้นที่ จะทำให้ฝุ่นมีโอกาสสะสม

4. กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือจังหวัดกวดขันไม่ให้มีการเผาตลอดช่วงห้ามเผา พร้อมทั้งเฝ้าระวัง กำกับดูแล เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316