ข่าวสารและกิจกรรม

กรมขนส่งทางบก ออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

กรมขนส่งทางบก ออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมแถลงข่าวพร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ต.อ.ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง รองผู้บังคับการตำรวจจราจร และนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับรายละเอียดใน ม.44 ฉบับที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ว่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เน้นให้เคารพกฎจราจร ให้มีวินัยขับขี่ ไม่ต้องการให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่อยากให้ถูกใบสั่งจราจร ร่วมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนด้วยกัน โดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มมาตรการในกระบวนการชำระค่าปรับในการกระทำผิดกฎหมายจราจร ซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังคงอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีทุกกรณีเช่นเดิม กรณีผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่มิได้กระทำผิดและไม่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจรยังคงสามารถชำระภาษีรถประจำปีพร้อมรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศและทุกช่องทางตามปกติเช่นเดิม สำหรับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันใดมีใบสั่งแต่ได้ชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีพร้อมรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ได้ทุกช่องทางตามปกติเช่นกัน กรณีที่มีใบสั่งแต่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับ และประสงค์จะชำระค่าปรับพร้อมชำระภาษีรถประจำปีในคราวเดียวกัน สามารถชำระค่าปรับพร้อมชำระภาษีรถประจำปีได้ในคราวเดียวกัน โดยกรมการขนส่งทางบกจะออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ให้ทันที ได้ที่ทุกช่องทางเช่นเดิม ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันที่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจร แต่ยังไม่พร้อมชำระค่าปรับในคราวเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกก็ยังคงอำนวยความสะดวกให้สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ตามปกติทุกช่องทางเช่นเดิม โดยจะได้รับหลักฐานแสดงการเสียภาษีประจำปีชั่วคราว ซึ่งมีอายุ 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนออกให้ หากชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วสามารถนำหลักฐานใบเสร็จการชำระค่าปรับมาแสดง เพื่อรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ได้ทันที อย่างไรก็ตาม กรณีที่ชำระภาษีประจำปีแล้ว แต่ไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกงดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) สำหรับรถคันนั้น และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

       ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งคณะทำงานร่วมพร้อมประชุมหารือกันอย่างใกล้ชิด โดยเร่งพัฒนาระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ เพื่อให้กระบวนการตามมาตรการดังกล่าว สามารถอำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจัดเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านทะเบียนและภาษีรถเข้ากับระบบชำระค่าปรับจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นระบบออนไลน์ทุกแห่งทั่วประเทศ และในทางคู่ขนานกัน กรมการขนส่งทางบกจะเร่งรัดปรับปรุงกระบวนการให้บริการชำระภาษีรถประจำปี โดยจะพิจารณาให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมีช่องบริการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่ประสงค์ จะชำระค่าปรับจราจรด้วย ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกและมีทางเลือกใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เลื่อนล้อ ต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ หน่วยบริการรับชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้า ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามโครงการ ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี(Shop Thru for Tax) ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ศูนย์บริการร่วม G-point รวมถึงบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.dlte-serv.in.th ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน

 


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316