ข่าวสารและกิจกรรม

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! บริการดิจิทัลใหม่สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! บริการดิจิทัลใหม่สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! บริการดิจิทัลใหม่สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax พิเศษ!!! ฟรีค่าจัดส่ง 3 เดือน สำหรับผู้ที่ชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชันและเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่  1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563

.

.

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาการให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาบริการรับชำระภาษีรถประจำปี สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ)ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยกรมการขนส่งทางบกเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ติดตั้ง ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนและได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีจากตู้ Kiosk ทันที โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ และบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งสามารถเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำรายการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันและเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563 ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบกslot99

.

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax แล้วจำนวน 16,858 ครั้ง มีผู้ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันแล้วจำนวน 295 ราย และมีผู้ชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 156 ราย (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11 - 24 สิงหาคม 2563) ในขณะที่สถิติการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานครของเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาพบว่ามีการชำระภาษีรถประจำปีทั้งสิ้น 511,650 คัน แบ่งเป็นการใช้บริการ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 จำนวนทั้งสิ้น 404,125 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) มีผู้ใช้บริการจำนวน 67,377 คัน ส่วนการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 27,327 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส มีผู้ใช้บริการจำนวน 10,909 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,432 คัน โทรศัพท์มือถือมีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวน 477 คัน และผ่านธนาคารพาณิชย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 3 คัน กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนประชาชนใช้บริการชำระภาษีรถประจำปี 2 ช่องทางใหม่ ได้แก่ ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS  (Link: https://apple.co/3iAx6Ddและแอนดรอยด์ (Link: https://bit.ly/2XXQLVT)


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316