ข่าวสารและกิจกรรม

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าส่งเสริมวินัยจราจรและวางรากฐานจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ด้วย “โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย” ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยช่วยป้องกั

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าส่งเสริมวินัยจราจรและวางรากฐานจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ด้วย “โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย” ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยช่วยป้องกั

นายณันทพงศ์  เชิดชู  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2546 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ฯ


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316