ข่าวสารและกิจกรรม

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศการสงกรานต์ 2559

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศการสงกรานต์ 2559

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศการสงกรานต์ ด้วยในช่วงเทศการสงกรานต์ พศ 2559 ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าางๆ ทำให้ปริมาณพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าปกติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรมการขนส่งทางบก จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พศ 2559 ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พศ 2559 - วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พศ 2559 หากท่านมีความจำเป็นที่ต้องใช้รถทำการขนส่งสินค้าช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ท่านกวดขันกำชับพนักงานขับรถให้ปฎิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ตัดหน้ากระชั้นชิด และการบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย 


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316