ข่าวสารและกิจกรรม

กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ สามารถเลือกช่องทางเข้าอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐ

กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ สามารถเลือกช่องทางเข้าอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐ

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ สามารถเลือก ช่องทางเข้าอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงกับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อนำใบรับรองผ่านการอบรมเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบก

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ด้วยการเพิ่มชั่วโมงการอบรมความรู้ด้านการจราจรและการขับรถที่ปลอดภัย จากเดิม 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างความรู้กฎหมายจราจรและวินัยจราจร รวมถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ขอเข้ารับการอบรมในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดความแออัดหรือไม่สะดวก กรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกใช้ช่องทางเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำใบรับรองผ่านการอบรมมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยหลักสูตรการอบรมเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยจำนวน 1 ชั่วโมง และมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะได้รับความรู้ ครบถ้วนตามที่กำหนดเช่นเดียวกัน

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ในการเปิดหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ มีทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำหรับส่วนกลาง ขณะนี้เปิดอบรมจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร.0-2470-9630-4, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2613-3820 กด 0 หรือ 100, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร.0-2241-6543-6, มหาวิทยาลัย รามคำแหง โทร.0-2397-6308, และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร โทร. 0-2175-4043 สำหรับในส่วนภูมิภาค สอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือเลือกเรียนและทดสอบกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรอง เพื่อนำใบรับรองผลการเรียนและผลการทดสอบมาแสดงเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถกับ กรมการขนส่งทางบกต่อไป ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/school_driving 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อติดต่อกับบุคคลภายนอกที่อาสาดำเนินการแทน โดยเด็ดขาด เพราะการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ต้องติดต่อด้วยตนเองทุกขั้นตอน ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ หากหลงเชื่อผู้แอบอ้างจะได้รับเอกสารปลอม และหากนำไปใช้จะมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมด้วย

ลิงก์ http://dlt-safetydrive.com/2014/


มีคำถามหรือต้องการสอบถามราคา?

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องราคาหรือการขนย้ายสิ่งของสามารถสอบถามเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Add Line มาคุยกับเราได้ (คุณฉัตรชัย) 095-4463316